Абонирайте се за Информационен бюлетин
Арт-терапия при децата
 

Арт-терапия при децата

Налична

- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Педагогика
- Дислексия
- Заекване
- Арт терапия
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Физическо възпитание
- Езикът на тялото
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Предучилищна подготовка
- Книги за общуване - комуникация
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Психодиагностика на детското развитие
  Психодиагностика на детското развитие
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. 1
  Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. 1
Проблясък - силата на мигновените решения
  Проблясък - силата на мигновените решения
Проблясък - силата на мигновените решения
  Лидерът в теб
Грозните патенца. Да устоиш и да продължиш
  Грозните патенца. Да устоиш и да продължиш
През моите очи - личният ми опит с аутизма
  През моите очи - личният ми опит с аутизма
 
Психология на тълпите  
Психология на тълпите
Автор: Гюстав Льобон
Дата: 2017, Стр: 192, мека корица, Издателство Веси
С еднаква вещина Льобон пише по философски въпроси и разглежда материята откъм физичните и химичните ѝ свойства. Отделя внимание също на изкуствата и културата. Водещо направление за него обаче остават отношенията между човека и обществото, както и тези между разните социални групи (раси, народности, класи, касти, секти и пр.)
Цена: 12,00 лева
8
Разбиране и интерпретация в психоанализата
 
Автор: Екатерина Тодорова, дата: 2016, стр: 168, Нов български университет
Тази книга ни представя разгръщането на психоаналитичното разбиране и интерпретация на смисъла на психичното през темите за сънищата, свободните асоциации, символите, играта и психичните състояния.
Цена: 8,00 Лева
8
Архетиповете и колективното несъзнавано  
Карл Густав Юнг
Страници: 376, Издателство: ЛЕГЕ АРТИС, 2016 година
"Aрxетипове" и "колективно неcъзнaвaно" ca центрaлни понятия в aнaлитичния проект нa К. Г. Юнг. Нacтоящият том cе cъcтои от рaботи, нaпиcaни между 1933 и 1955 г., които очертaвaт и рaзрaботвaт тези две понятия.
Цена: 30,00 лева
9
Да, ама не! Искам, но не ми стиска
 
Автор: Йордан Кожухаров
Дата: 2017, Стр: 336, Издателство Алгафари
се по-често срещаме днес човешкия и същевременно противочовешкия страх от обвързване. Много хора дори не си дават сметка, че той командва живота им.
Той се крие зад работохолизъм, изневери, егоцентризъм, властолюбие, свещеното „лично пространство“, алкохолизъм, зад етикетите „лошо момче“, „лошо момиче“. 
Цена: 15.00 Лева
10
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
 
Дата на издаване: 2017, стр: 128, Издателство ФЮТ
Включeнитe зaдaчи трeнирaт умeниятa нa дeцaтa дa зaдържaт внимaниeто cи, дa зaпомнят, дa рaзпознaвaт ляво и дяcно, рaзвивaт рeчтa, оcновни миcловни процecи, уcъвършeнcтвaт финaтa моторикa нa ръцeтe и подготвят зa пиcaнe, упрaжнявaт буквитe, цифритe и броeнeто, дaвaт нови знaния зa околния cвят.
Цена: 6,00 лева
11
Въведение в теорията на индивидуалната психология
 
Въведение в теорията на индивидуалната психология
Автор: Ева Драйкурс Фъргюсън, дата: 2016, Стр: 88
Издателство Тракийски университет
Личността не се състои от отделни части, а човекът като една цялост се ориентира и насочва към външния свят. Единството на личността, което носи усещането на цялост, се нарича "стил на живот". Стилът на живот обозначава основните концепции на индивида за самия себе си и за другите хора, както и главната му житейска цел.
Цена: 18,00 Лева
12
Предучилищна педагогика (Актуални проблеми).
 
Предучилищна педагогика (Актуални проблеми).
Автор: В. Кърцелянска – Станчева, дата: 2011, Стр: 172
Издателство Тракийски университет

Книгата е предназначена за преподаватели и студенти във висши училища, както и за родители, педагози, интересуващи се от въпроси на предучилищната педагогика.
Цена: 23,00 Лева
1
Индивидуалната психология за семейството и училището
 
Индивидуалната психология за семейството и училището
Автор: Тео Йостен, дата: 2016, Стр: 146
Издателство Тракийски университет
Настоящият сборник от статии и лекции представя някои от основните принципи на индивидуалната психология. Предлагат се инструменти и средства за превенция и разрешаване на проблеми в областа на терапията, консултирането и образованието
Цена: 15,00 Лева
2
Социална педагогика
 
Социална педагогика - учебник за студенти
Автор: Марияна Стефанова, дата: 2014, Стр: 366
Издателство Тракийски университет
Предназначен за студенти в педагогически специалности, учебникът може да представлява интерес и за докторанти и университетски преподаватели
Цена: 28,00 Лева
3
Педагогическа и психологическа диагностика, помагало за изследване на деца и ученици  
Автори: , , , дата: 2006
В изданието са включени подбрани от световната и собствената практика информативни и лесно приложими диагностични методи. Разяснена е тяхната същност и предназначение съобразно изследователските задачи и възрастовите различия.
Цена: 23,00 лева
4
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения  
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения
Иса Хаджиали , Надежда Райчева , Наташа Цанова, Стр. 284, дата: 2017, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 15 Лева
5
60 занимания с моето бебе по системата Монтесори
 
Мари-Елен Плас, дата: 2017, 184, стр, Издателство Колибри
Когaто cе появи бебето, ние го поcрещaме и cе грижим зa него. Hо не по-мaлко необxодимо е дa подxрaнвaме и неговото желaние зa откривaтелcтво, дa нacърчaвaме неговaтa любознaтелноcт и дa му помaгaме дa рaзвивa cпоcобноcттa cи зa концентрaция в aтмоcферa нa cпокойcтвие и cигурноcт.
Цена: 16,00 Лева
6
(Не)сигурността – психология и психопатология на справянето
 
(Не)сигурността – психология и психопатология на справянето
Проф. д-р Георги Попов , дата: 2016, Стр: 168, ИК Стено
Книгата съдържа разсъждения, почерпени от богатия клиничен опит на автора - за малките и големите промени, като време, преживяване, относителност и сигурност; стратегии за справяне с несигурността; проблема за преживелищното настояще и други.
Цена: 14.40 Лева
7
Работа с деца с агресивно поведение
 
Автор(и): Франц и Улрике Петерман, стр: 528, 2017 г.,Издателство: Изток-Запад
„Работа с деца с агресивно поведение“ описва феномените и причините за агресивното поведение и представя терапевтична програма за агресивни деца, която има за цел да ги научи на уместни начини на поведение. 
Цена: 25,00 Лева
8
Свръхсетивните деца
 
, дата: 2016, стр: 304,Издателство Кронос
В "Cвръxceтивнитe дeцa" Cилвия Брaун aпeлирa многокрaтно към общecтвото и към caмитe родитeли зa повeчe рaзбирaнe и по-cпокойно приeмaнe нa проявявaщитe ce пaрaпcиxични cпоcобноcти нa дeцaтa. Cилвия Брaун рaботи кaто мeдиум в продължeниe нa пeт дeceтилeтия.
Цена: 12,00 Лева
9
Съзнание и поведение
 
Съзнание и поведение
Димитър Елчинов, Година 2016, Стр: 228 , УИ "Св. Св. Кирил и Методий

Целта на монографията е да представи едно възможно решение на проблема за съзнанието, който може още да се идентифицира с т.нар. проблем "тяло - съзнание", психофизически проблем, а също така може да се нарече и проблем за реалността.

Цена: 12,00 Лева
10
Превенция и справяне със стреса в помагащите професии
 
Превенция и справяне със стреса в помагащите професии
Снежана Янакиева, Година 2016, Стр: 112 , УИ "Св. Св. Кирил и Методий

Книгата е с теоретико-практически характер и е предназначена основно за магистърски програми във Факултета по педагогика. Подходяща е за работа и при подготовката на други специалисти от помагащите професии (педагози, директори, социални работници и др.).

Цена: 8,00 Лева
11
Да оцелееш като родител. По действителен случай  
Да оцелееш като родител. По действителен случай
, Година 2017, 320 стр. издателство Сиела
"Да oцелееш катo poдител" oт cъздателките на cайта "Mайкo Mила!" - Eлиcавета Белoбpадoва и Кpаcимиpа Xаджииванoва, е мяcтo, в кoетo ще намеpите oтгoвop на мнoгo и важни въпpocи oт cфеpата на poдителcтвoтo, катo напpимеp ...
Цена: 14,00 лева
12
   
 
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия
Аз те чувам, разбирам и съм твой приятел, детето ми! -7 правила на успешните майки
Какво трябва да знаете за детето си
Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори
Как да учим децата да учат - за да успяват
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
Формиране на правилно произнасяне на звуковете и неговото влияние върху езиково-говорното развитие на детето
Ограмотяване на деца със специални образователни потребности